Działalność w roku 2022

Działalność w roku 2022

Publikacja ARTIBUS ET HISTORIAE

W roku 2022 Fundacja IRSA wydała dwa numery czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE:

  • nr 85, XLIII
  • nr 86, XLIII

27 kwietnia

Prezentacja książki autorstwa prof. Michała Gawlikowskiego

W Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta prezentacja wydanej przez Fundację IRSA książki „Tadmor – Palmyra. A Caravan City between East and West” autorstwa profesora Michała Gawlikowskiego. Laudację wygłosił prof. dr hab. Piotr Bieliński z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

12 maja

Odczyt dr hab. Józefa Grabskiego w Polskiej Akademii Umiejętności

Dr hab. Józef Grabski wygłosił na posiedzeniu Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności wykład „Jacopo Tintoretto versus Scarpagnino. Środki artystyczne wiążące malarstwo z architekturą w ‘Sala d’Albergo’, Scuola di San Rocco w Wenecji”.

27 maja

Uroczyste wręczenie Nagrody im. Prof. Mariana Sokołowskiego

W Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. Prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2020/2021. Fundacja IRSA jest członkiem kapituły nagrody.

Laureatką konkursu została Pani Magister Violetta Korsakova za pracę zatytułowaną: „Metodologia historii sztuki w podręczniku Władysława Podlachy”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Wyróżnienie a jednocześnie Nagrodę Specjalną, ufundowaną przez Fundacji Wspierania Kultury IRSA otrzymuje Pan Magister Adam Szczepaniec za pracę zatytułowaną: „Odbudowa zamku legnickiego po pożarze w roku 1711. Przyczynek do badań nad architekturą śląską w początku XVIII wieku”, napisaną w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotr Krasnego.

Mgr Adam Szczepaniec, laureat Nagrody Specjalnej, prezentuje wyniki swoich badań zawartych w nagrodzonej pracy magisterskiej.

17 czerwca

Nowa książka wydana przez Fundację IRSA

Nakładem Fundacji IRSA ukazała się książka „Symbols and Forms in Jewish Art.” autorstwa Rachel Wischnitzer. Publikacja jest angielskim tłumaczeniem przełomowej pracy dotyczącej ikonografii sztuki żydowskiej, która po raz pierwszy została opublikowana w języku niemieckim w Berlinie w 1935 roku.

22 czerwca

Wystąpienie dr hab. Józefa Grabskiego na konferencji w Jerozolimie

Prezes Fundacji IRSA wygłosił referat „The Group of Paintings by Tintoretto in the ‘Sala d’Albergo’ in the Scuola di San Rocco in Venice and their Relationship to the Architectural Structure by Antonio Abbondi” na konferencji dedykowanej prof. Lubie Freedman, która odbyła się w Jerozolimie.

Profesor Luba Freedman i prof. Józef Grabski

1 grudnia

Prezentacja monografii Palmyry

W Muzeum Archeologicznym w Krakowie odbyła się prezentacja opublikowanej nakładem Fundację IRSA książki „Tadmor – Palmyra. A Caravan City between East and West” autorstwa profesora Michała Gawlikowskiego. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prof. Gawlikowski wygłosił wykład dotyczący historii wykopalisk w Palmyrze.

6 grudnia

Odczyt dr hab. Józefa Grabskiego na konferencji w Rzymie

Na odbywającej się w Rzymie konferencji „Il fascino di Roma, dell’antico e dell’arte Italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi conti Lanckoroński” zorganizowanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. Józef Grabski wygłosił referat „Karolina Lanckorońska, l’Istituto Storico Polacco a Roma e la nascita di Artibus et Historiae”.

Prezes Fundacji IRSA podczas wygłaszania referatu.