Działalność w roku 2021

Działalność w roku 2021

Publikacja ARTIBUS ET HISTORIAE

W roku 2021 Fundacja IRSA wydała dwa numery czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE:

  • nr 83, XLI
  • nr 84, XLI

8 września

Nowa książka autorstwa dr Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej

Fundacja IRSA wydała książkę „Franciszek Żmurko i jego Pieśń wieczorna” autorstwa Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej. Publikacja prezentuje obraz „Pieśń wieczorna” na tle całości dorobku artystycznego Franciszka Żmurki.

17 września

Nowa książka autorstwa prof. Andréia Nakova

Nakładem Fundacji IRSA ukazała się książka profesora Andréia Nakova „Malewicz: Beyond Censorship”, w której autor analizuje twórczość Kazimierza Malewicza odsłaniając jej istotne a dotychczas pomijane warstwy. Monografia powstała we współpracy z Archive of Modern Conflict AMC oraz King Baudouin Foundation Canada. Publikacja jest dostępna także w języku francuskim jako „Malewicz : au-delà des censures”.

8 października

Spotkanie w sprawie utworzenia Muzeum Stasysa SEMC

Posiedzenie komisji powstającego Muzeum Stasysa SEMC w Poniewieżu. W spotkaniu uczestniczyli między innymi mec. Zbigniew Niebrzydowski, Prezes Fundacji IRSA Józef Grabski, Arūnas Astramskas, tymczasowy dyrektor Muzeum Stasysa SEMC, Rytis Mykolas Račkauskas, burmistrz Poniewieża oraz Ignacy Eidrigiewicz.


Uczestnicy spotkania podczas rozmów. Od lewej: mec. Zbigniew Niebrzydowski, Józef Grabski, tłumaczka, dyr. Arūnas Astramskas, burmistrz Poniewieża Rytis Mykolas Račkauskas, Ignacy Eidrigiewicz

Stasys Eidrigiewicz i Józef Grabski

30 listopada

Współpraca z fundacją “Common Arts Foundation”

W siedzibie IRSA odbyło się podpisanie umowy o współpracy z fundacją „Common Arts Foundation” założoną przez  pana Jakuba Mrówkę. Rozważane są wspólne wydania catalogue raisonné oraz digitalizacja dzieł Jerzego Tchórzewskiego, Jana Lebensteina i Tadeusza Brzozowskiego.


Na zdjęciu: mec. Krystyna Sroczyńska-Trzebińska, Józef Grabski, sekretarz Fundacji IRSA Weronika Drohobycka-Grzesiak, z ramienia p. Jakuba Mrówki p. Iwona Wojnarowicz

1 grudnia

Publikacja tomu studiów prof. Piotra Skubiszewskiego

Nakładem Fundacji IRSA ukazał się tom wybranych studiów autorstwa profesora Piotra Skubiszewskiego „Studies in Medieval Iconography. Collected Essays 1962–2011”. Publikacja zwiera czternaście artykułów poświęconych głównie sposobom oddziaływania nauczania kościoła na sztukę średniowiecznej Europy. Każdy z artykułów został przez autora opatrzony komentarzem zawierającym informacje o najważniejszych publikacjach dotyczących omawianych zagadnień, które ukazały się po pierwszym wydaniu tekstów zebranych w najnowszym tomie.

10 grudnia

Uroczyste wręczenie tomu wybranych studiów prof. Piotrowi Skubiszewskiemu

Z okazji jubileuszu 90-cia urodzin Autora w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie tomu wybranych studiów „Studies in Medieval Iconography. Collected Essays 1962-2011” profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu. Laudację wygłosił dr hab. Marek Walczak, prof. UJ dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydana przez Fundację IRSA publikacja stanowi kolejny tom serii „Bibliotheca Artibus et Historiae”.

Prof. Marek Walczak, Prezes Fundacji IRSA Józef Grabski oraz prof. Piotr Skubiszewski podczas wręczania tomu studiów

19 grudnia

Wręczenie Nagrody Imienia prof. Mariana Sokołowskiego

Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę im. Mariana Sokołowskiego na najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną w uczelniach krakowskich w rok akademickim 2020/2021. Fundacja IRSA jest członkiem kapituły nagrody.

Nagrodę główną otrzymała mgr Violetta Korsakova za pracę „Metodologia historii sztuki w podręczniku Władysława Podlachy”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienie przyznano mgr Adamowi Szczepańcowi za pracę „Odbudowa zamku legnickiego po pożarze w roku 1711. Przyczynek do badań nad architekturą śląską w początku XVIII wieku” napisaną w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotr Krasnego. Adam Szczepaniec otrzymał również nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację IRSA.


Wręczenie nagrody im. Mariana Sokołowskiego na najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną w uczelniach krakowskich w rok akademickim 2020/2021

Grudzień

Publikacja monografii Palmyry

W grudniu Fundacja IRSA wydała monografię „Tadmor – Palmyra. A Caravan City between East and West” autorstwa profesora Michała Gawlikowskiego. Książka napisana w oparciu o dziesiątki lat pracy w terenie zawiera bogato ilustrowaną prezentację historii architektury i rzeźby Palmyry ukazaną na tle kultury religijnej i wydarzeń politycznych. Zamieszczony w publikacji album zawierający wyselekcjonowane przez autora fotografie wykonane podczas wykopalisk prowadzi czytelnika przez pozostałości starożytnego miasta. Monografia jest dostępna online w wolnym dostępie. Publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Doskonała Nauka” (DNM/SN/513583/2021).