Działalność w roku 2023

Działalność w roku 2023

Publikacja ARTIBUS ET HISTORIAE

W roku 2023 Fundacja IRSA wydała dwa numery czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE:

  • nr 87, XLIV
  • nr 88, XLIV

26 kwietnia

Wykład prof. Bernarda Aikemy

W Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się współorganizowany przez Fundację wykład prof. Barnarda Aikemy (Professor Emeritus, Università di Verona) The “Dalpontiana Methodus”. A Neglected Pictorial Mode in Early Modern Europe.

27 kwietnia

Wykład dotyczący twórczości Hieronima Boscha

W Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się współorganizowany przez Fundację wykład prof. Barnarda Aikemy (Professor Emeritus, Università di Verona) Jheronimus Bosch and the Renaissance in Europe.

Lipiec

Badania Portretu Klemensa X Altieri autorstwa Giovanniego Lorenza Berniniego

Profesor Józef Grabski uczestniczył w badaniach „Portretu Klemensa X Altieri” autorstwa Giovanniego Lorenza Berniniego, które zostały przeprowadzone w Berlinie. Interdyscyplinarne badania przeprowadzono w ramach prac międzynarodowego zespołu specjalistów z Getty Center in Los Angeles, Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History in Rome oraz University of Toronto.

Zespół prowadzący badania: Evonne Levy (Distinguished Professor of Early Modern Art at the University of Toronto), Lisa Ellis (Conservator of Sculpture and Decorative Arts at the Art Gallery of Ontario in Toronto and Adjunct Professor in the Department of Art History at the University of Toronto), Jane Bassett (Head and Conservator of Decorative Arts and Sculpture at the J. Paul Getty Museum), Enrico Fontolan (Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History) oraz Józef Grabski (IRSA)

9 października

Odczyt dr hab. Józefa Grabskiego w Warszawie

Profesor Józef Grabski wystąpił na sympozjum naukowym poświęconym Portretowi młodzieńca autorstwa Tycjana, które odbyło się w Zamku Królewskim w Warszawie.

5 grudnia

Promocja publikacji o Jerzym Tchórzewskim

W siedzibie fundacji Common Arts w Warszawie odbyło się spotkanie „Wokół katalogu raisonné Jerzego Tchórzewskiego. Proces powstania, dylematy. Różnice w publikacji online i wersji książkowej” poświęcone między innymi wydanemu przez IRSA w 2020 roku katalogowi „Cierpienie formy. Jerzy Tchórzewski. Malarstwo”. Podczas dyskusji Fundację IRSA reprezentowała dr Krystyna Czerni, która jest redaktorką katalogu.

Krzysztof Tchórzewski, Krystyna Czerni oraz Iwona Wojnarowicz podczas dyskusji

8 grudnia

Uroczyste wręczenie nagrody w Konkursie im. Prof. Mariana Sokołowskiego

W Muzeum Fotografii w Krakowie odbyło się wręczenie nagrody w Konkursie im. Prof. Mariana Sokołowskiego na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii Sztuki UJ w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023. Fundacja IRSA jest członkiem kapituły nagrody. Laureatką konkursu została  pani mgr Kinga Burek-Domżalska za pracę „Zamiana fikcji w fikcję i rzeczywistości w fikcję”. Surrealistyczne konteksty sztuki Andrzeja Pawłowskiego w optyce opowiadań Brunona Schulza napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa. Wyróżnienia otrzymali pan mgr Andriy Yegorovow za pracę „Światło i plastik. Instalacje świetlne Leona Tarasewicza 2017–2020” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa oraz pani mgr Klaudia Śnieżek za pracę „Romańska architektura opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Teresy Rodzińskiej-Chorąży, prof. UJ.

Grudzień

Wydanie książki autorstwa prof. Jana K. Ostrowskiego

Ukazała się książka prof. Jana K. Ostrowskiego „Portraiture in Old Poland”, której wydanie było możliwe dzięki współpracy Fundacji IRSA, Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki oraz  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Tłumaczenie książki na język angielski było możliwe dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Fundację Lanckorońskich.