Działalność w roku 2020

Działalność w roku 2020

Publikacja ARTIBUS ET HISTORIAE

W roku 2020 Fundacja IRSA wydała dwa numery czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE:

  • nr 81, XLI, ukazał się w czerwcu
  • nr 82, XLI, ukazał się w grudniu

20 stycznia

Organizacja konferencji z okazji 40-lecia IRSA

Wizyta członków Zarządu Fundacji IRSA w siedzibie Fondazione Giorgio Cini w Wenecji w celach ustalenia przebiegu planowanej konferencji. W spotkaniu brali udział Simone Gueriero, Simone Tonini, Józef Grabski, prezes Zarządu i Maria Grabska, fundator. Ustalono tytuł, przebieg oraz logistykę konferencji: „ARTIBUS ET HISTORIAE – To the Arts and History”,  miejsce: Fondazione Giorgio Cini, Wenecja, Isola di San Giorgio Maggiore, 26–28.05.2020.

23 stycznia

Spotkanie we Florencji

Wizyta członków Fundacji IRSA we Florencji u dyrektora Muzeum Katedry Florenckiej (Museo del Duomo), mons. prof. dr Timothy Verdona w celu omówienia jego udziału w konferencji „ARTIBUS ET HISTORIAE – To the Arts and History” w Wenecji.

3 lutego

Spotkanie z profesorem Andrzejem Szczerskim

Wizyta dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, prof. dr hab. Andrzeja Szczerskiego w siedzibie IRSA w celu omówienia współpracy między obiema instytucjami. Poruszono kwestie dotyczące możliwości promocji twórczości Jerzego Tchórzewskiego, członka II Grupy Krakowskiej  w oparciu o Muzeum Narodowe. Rozważono także możliwość organizacji wystawy monograficznej oraz promocji wydanej przez Instytut IRSA dwutomowej monografii malarstwa Jerzego Tchórzewskiego.

6 lutego

Wiktor Kusznirenko w IRSA

Wizyta Prezesa Fundacji „Podhorecki Zamek” (Lwów) Wiktora Kusznirenki w siedzibie Fundacji IRSA.

24 lutego

Finisaż wystawy prac Jerzego Tchórzewskiego

Finisaż wystawy Jerzego Tchórzewskiego w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Spotkanie z artystami, dawnymi uczniami i przyjaciółmi artysty oraz prezentacja dwutomowej monografii Jerzego  Tchórzewskiego.

25 lutego 

Spotkanie w Operze Narodowej w Warszawie

Wręczenie monografii Jerzego Tchórzewskiego dyrektorowi Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie Waldemarowi Dąbrowskiemu, organizatorowi wystawy monograficznej Jerzego Tchórzewskiego w „Galerii Opera” w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Luty-marzec

Organizacja wykładu prof. dr Damiana Dombrowskiego

Organizowany przez IRSA wykład prof. dr Damiana Dombrowskiego Dissolving Hierarchies, Embracing the World: Ornament and Globalism in Tiepolo’s Würzburg Frescoes, który miał się odbyć 19 marca 2020 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego został odwołany w związku z zarządzeniem nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł prof. dr Damiana Dombrowskiego poświęcony przedstawieniom kobiet w twórczości Giovanniego Battisty Tiepola został opublikowany w 81 numerze ARTIBUS ET HISTORIAE.

Kwiecień

Nowa książka autorstwa prof. Andreia Nakova

W kwietniu Fundacja IRSA wydała książkę autorstwa profesora Andreia Nakova Tatlin’s Reliefs: from Cubism to Abstraction. Publikacja jest angielskim tłumaczeniem monografii „Les reliefs de Tatline: du cubisme à l’abstraction” prezentującej reliefy stworzone przez Władimira Tatlina w latach 1914–1915 na szerokim tle współczesnej sztuki rosyjskiej oraz dzieł tworzonych w artystycznych centrach Europy Zachodniej.

13 lipca

Prezentacja specjalnego numeru ARTIBUS ET HISTORIAE

Za pośrednictwem platformy internetowej odbyła się prezentacja specjalnego numeru ARTIBUS ET HISTORIAE „Papers in Honour of William L. Barcham” (81/2020) współredagowanego przez Stefanię Mason oraz Petera Humfreya profesorowi Williamowi L. Barchamowi. Tom zawiera artykuły przyjaciół prof. Barchama z różnych placówek naukowych. W numerze opublikowane zostały artykuły autorstwa między innymi Catherine Puglisi, Beverly Louise Brown, Johna Marciariego oraz Philipa Sohma.

Prezes Fundacji IRSA Józef Grabski, prof. William L. Barcham oraz autorzy artykułów opublikowanych w specjalnym numerze Artibus et Historiae

Wrzesień

Nowa książka prof. Stanisława Mossakowskiego

We wrześniu nakładem Fundacji IRSA ukazała się książka profesora Stanisława Mossakowskiego Ars Temporis Sui Testimonium. Ten Essays in Art History. Publikacja jest zbiorem dziesięciu najważniejszych artykułów poświęconych historii architektury i sztuki wybranych przez autora jako część jego dorobku naukowego, która wniosła największy wkład do światowej historii sztuki.

11 grudnia

Wręczenie Nagrody Imienia prof. Mariana Sokołowskiego

Za pośrednictwem platformy internetowej odbyło się wręczenie Nagrody Imienia prof. Mariana Sokołowskiego za Najlepszą Pracę z Historii Sztuki Obronioną na Uczelniach Krakowskich w roku akademickim 2019/2020. Fundacja IRSA jest członkiem kapituły nagrody. Nagrodę otrzymała mgr Wiktora Tombarkiewicz za pracę „Katolicka opowieść o narodzie – etnohistoria w przestrzeni sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienia przyznano mgr Natalii Bukowskiej za pracę „Icones et miracula sanctorum Poloniae – ryciny Giacoma Laura i Marcina Baroniusza w świetle działalności wydawniczej w Rzymie około 1600 roku” napisaną pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka prof. UJ w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Gabrieli Gruszczak za prace „Kościół św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach jako element dziedzictwa sakralnego Małopolski. Dzieje zabytku i problemy jego ochrony” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w  Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodę specjalna ufundowaną przez IRSA otrzymał mgr Oleksii Rudenko za pracę “The Classical Reception, Royal Image and Strengthening the King‘s Power in Early Modern Poland (1520–1572)” napisaną pod kierunkiem dr hab. Jakuba Niedźwiedzia prof. UJ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

18 grudnia

Wykład dr hab. Józefa Grabskiego

Józef Grabski za pośrednictwem platformy internetowej wygłosił dla studentów historii sztuki wykład poświęcony twórczości Tycjana. Wykład odbył się w ramach wydarzenia „Tripolis 12” zorganizowanego przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grudzień

Monografia Jerzego Tchórzewskiego w języku angielskim

Nakładem wydawnictwa IRSA ukazało się tłumaczenie dwutomowej monografii twórczości Jerzego Tchórzewskiego Suffering form. Jerzy Tchórzewski. Painting na język angielski. Publikacja we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.