Działalność w roku 2019

Działalność w roku 2019

Publikacja ARTIBUS ET HISTORIAE

W roku 2019 Fundacja IRSA wydała dwa numery czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE:

  • nr 79, XL, ukazał się w czerwcu 2019
  • nr 80, XL, ukazał się w grudniu 2019

8 lutego

Wręczenie specjalnego numeru ARTIBUS ET HISTORIAE

W Gallerie dell’Accademia w Wenecji odbyło się wręczenie specjalnego numeru ARTIBUS ET HISTORIAE „Art and Culture North and South of the Alps from the Fifteenth to the Eighteenth Century.” (78/2019) Bernardowi Aikemie. Tom zawiera prace młodych pracowników naukowych będących uczniami prof. Bernarda Aikemy oraz prace grona jego przyjaciół z różnych placówek naukowych ze świata.

Prezes Fundacji IRSA Józef Grabski oraz prof. Bernard Aikema podczas wręczenia specjalnego numeru ARTIBUS ET HISTORIAE

23 kwietnia

Prace nad książka o Palmyrze

Fundacja IRSA przygotowuje publikację książki prof. dr hab. Michała Gawlikowskiego z fotografiami Krystyny Gawlikowskiej – „Palmyra”.

26 kwietnia

Prace nad monografią twórczości Jerzego Tchórzewskiego

W ramach prac nad monografią twórczości Jerzego Tchórzewskiego w siedzibie Fundacji IRSA odbyło się spotkanie redaktorów książki dr Krystyny Czerni i dr hab. Józefa Grabskiego z synem artysty panem Krzysztofem Tchórzewskim.

15 maja

Spotkanie w muzeum w Posagno

Spotkanie Józefa Grabskiego z kustoszem muzeum Antonia Canovy w Posagno związane z przygotowywaną pracą o „Portrecie Henryka Lubomirskiego” A. Canovy.

7 czerwca

Profesor Jacek Purchla w Fundacji IRSA

Wizyta prof. dr hab. Jacka Purchli w IRSA w związku z proponowaną publikacją dotyczącą niemieckich planów urbanistycznych Krakowa w okresie II wojny światowej.

10 lipca

Spotkanie z Jadwigą Kukułczanką

Podczas spotkania Józefa Grabskiego z Jadwigą Kukułczanką w Paryżu omówiona została publikacja w wydawnictwie IRSA jej sztuki teatralnej „L’âne qui joue de la lyre” z ilustracjami Jana Sawki i Igora Mitoraja.

Spotkanie pani Jadwigi Kukulczanki z prezesem Fundacji IRSA

13 lipca

Organizacja konferencji

Zebranie komitetu organizacyjnego konferencji na 40-lecie Instytutu IRSA pod kierunkiem prof. dr Petera Humfreya z udziałem Paula Joannidesa, Carla Corsato, Matthiasa Wivela i Józefa Grabskiego.

30 sierpnia

Zebranie w Kasteel Well

Spotkanie w Kasteel Well w sprawie konferencji na 40-lecie IRSA, w którym wzięli udział Bernard Aikema, Gary Schwartz oraz Józef Grabski.

17 września

Konferencja w Jerozolimie

Konferencja na The Hebrew University poświęcona synagogom w Środkowo-Wschodniej Europie. Problem odbudowy zniszczonej w trakcie II wojny światowej synagogi w Żółkwi fundacji Jana III Sobieskiego. Fundacja IRSA przygotowuje publikację o synagodze autorstwa Sergieja Kravtsova (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Center for Jewish Studies).

Dr Sergiej Kravtsov, dr hab. Józef Grabski i prof. dr Ilia Rodov na tarasie Uniwersytetu Hebrajskiego

21 listopada

Referat dr hab. Józefa Grabskiego

Na seminarium towarzyszącym otwarciu pokazu „Portret Młodzieńca”/W poszukiwaniu zaginionego arcydzieła Rafaela organizowanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Instytutem Kultury Włoskiej w Warszawie dr hab. Józef Grabski wygłosił referat „Kto jest autorem dzieła i kogo przedstawia zaginiony Portret młodzieńca z kolekcji książąt Czartoryskich?”.

4 grudnia

Wernisaż wystawy prac Jerzego Tchórzewskiego

Otwarcie współorganizowanej przez Fundację Wspierania Kultury IRSA wystawy prac Jerzego Tchórzewskiego w warszawskiej Kordegardzie. Na wernisażu wystawy zaprezentowany został pierwszy tom monografii twórczości Jerzego Tchórzewskiego wydany przez wydawnictwo IRSA.

Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Wystawa czynna 4 grudnia 2019 r. – 12 stycznia 2020 r.

5 grudnia

Otwarcie wystawy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej otwarto wystawę „Jerzy Tchórzewski. Inne spojrzenie. Prace z kolekcji prywatnych”. Na wernisażu wystawy Fundację Wspierania Kultury IRSA reprezentowali dr Krystyna Czerni i prezes dr hab. Józef Grabski, pod których redakcją powstała monografia artysty.

Wystawa czynna od 5 grudnia 2019 r. do 1 marca 2020 r.

6 grudnia

Wręczenie Nagrody Imienia prof. Mariana Sokołowskiego

W Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się wręczenie Nagrody Imienia prof. Mariana Sokołowskiego za Najlepszą Pracę z Historii Sztuki Obronioną na Uczelniach Krakowskich w roku akademickim 2018/2019. Fundacja IRSA jest członkiem kapituły nagrody. Nagrodę otrzymał Jan Kozakowski za pracę „Pałace i wille na przedmieściach Krakowa w XIX wieku. Powstawanie i funkcjonowanie na tle historycznym i problematyka ochrony w XXI wieku” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki UJ. Wyróżnienia otrzymały Joanna Kazubowska za pracę „Textilia picta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591–ok. 1647)” napisaną pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka, prof. UJ w Instytucie Historii Sztuki UJ oraz Joanna Tochman za pracę „Ustawienia rodzinne. Książka fotograficzna Frowst Joanny Piotrowskiej na tle fotografii rodzinnej w Polsce” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki UJ.

Monografia Jerzego Tchórzewskiego

Nakładem Fundacji IRSA ukazała się monumentalna, dwutomowa monografia Jerzego Tchórzewskiego pod redakcją dr hab. Józefa Grabskiego oraz dr Krystyny Czerni. Pierwszy tom „Cierpienie formy. Jerzy Tchórzewski. Teksty” zawiera kilkanaście artykułów naukowych i esejów stanowiących próbę analizy i interpretacji dorobku artystycznego malarza. Drugi tom „Cierpienie formy. Jerzy Tchórzewski. Katalog” obejmuje obszerną część albumową oraz Catalogue raisonné opracowany na podstawie rozległej kwerendy. W monografii zaprezentowane zostały także nigdy dotychczas nie reprodukowane dzieła.

Nowa książka autorstwa prof. Andreia Nakova

Fundacja IRSA wydała książkę „Les reliefs de Tatline: du cubisme à l’abstraction” autorstwa prof. Andreia Nakova. W książce reliefy wykonane przez Władimira Tatlina w latach 1914–1915 omówione zostały na szerokim tle współczesnej sztuki rosyjskiej oraz dzieł tworzonych w artystycznych central Europy Zachodniej.