Działalność w roku 2013

Działalność w roku 2013

15 – 18. 01. 2013

IRSA na konferencji CIHA 2013 w Japonii

IRSA brała udział w konferencji CIHA 2013 w Naruto, Shikoku, Japonia: “Between East and West: Reproduction in Art”.  Komitet CIHA i Uniwersytet Tokio powierzyli IRSA zbiorczą publikację referatów konferencji.

04. 02. 2013

Sympozjum w Muzeum Narodowym w Warszawie

IRSA brała udział w sympozjum w Muzeum Narodowym w Warszawie poświęconym dwóm wersjom obrazu Święta Rodzina Gianfrancesco Penniego – z Bostonu i z Warszawy – które spotkały się na specjalistycznej wystawie w Warszawie.

Sympozjum zainaugurował wykład prof. Paula Joannidesa z University of Cambridge, autora licznych artykułów publikowanych w ARTIBUS ET HISTORIAE. W trakcie sympozjum doszło do zderzenia dwóch różnych opinii atrybucyjnych – Paula Joannidesa i Józefa Grabskiego.

Sympozjum w Muzeum Narodowym w Warszawie

13 – 16. 02. 2013

IRSA na corocznym kongresie CAA w Nowym Jorku, USA

Reprezentacja Instytutu i Fundacji IRSA uczestniczyła w Dorocznym Amerykańskim Kongresie Historii Sztuki CAA – College Art Association w Nowym Yorku.

IRSA na Kongresie Historii Sztuki CAA – College Art Association

18- 20. 04. 2013

Konferencja w Instytucie Historii Sztuki UJ

Udział reprezentacji IRSA w konferencji poświęconej patronatowi Jagiellonów w Instytucie Historii Sztuki UJ.

06. 05. 2013

Spotkanie z przedstawicielami Politechiniki Lwowskiej

Wizyta przedstawicieli Politechniki Lwowskiej celem wspólnego z IRSA zorganizowania sympozjum poświęconemu architektury rezydencjonalnej na Kresach Wschodnich w XVII i XVIII wiekach.

07. 07. 2013

IRSA na otwarciu Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Na zaproszenie dyrektora Vydasa Dolinskasa udział przedstawicieli IRSA w otwarciu Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie przy okazji przejęcia prezydencji Litwy w Unii Europejskiej.

26 -28. 09. 2013

Współorganizacja sympozjum nt. rewaloryzacji architektury rezydencjonalnej XVII i XVIII wieku na Ukrainie 

Sympozjum zorganizowane wspólnie przez IRSA i Politechnikę Lwowską poświęcone “Rewaloryzacji zespołów architektury rezydencjonalnej XVII i XVIII wieku – Brody, Złoczów, Olesko, Podhorce”.

Panel w pierwszym dniu obrad prowadził Józef Grabski. Odbył się odczyt Józefa Grabskiego poświęcony zniszczeniom zamku w Podhorcach w czasach po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości pt. “Deliberate or Casual Devastation of the Architectural Complex and Palace in Podhorce during the Past Twenty Years”.

Odczyt Józefa Grabskiego poświęcony zniszczeniom zamku w Podhorcach w czasach po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości
Publikacje IRSY cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczestników konferencji, jak i pracowników Politechniki Lwowskiej

8- 15. 12. 2013

Wizyta dyrektora IRSY w Katarze

Wizyta Józefa Grabskiego w Doha, Katar, na zaproszenie tamtejszego Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa. Propozycja doradzania IRSA w sprawach tworzenia tamtejszych kolekcji sztuki.