Działalność w roku 2012

Działalność w roku 2012

22 – 25 lutego 2012

Fundacja IRSA zaprezentowała wyniki badań naukowych i publikacje Instytutu IRSA na kongresie historii sztuki w Los Angeles, USA

Młodzi naukowcy wysłani przez Fundację IRSA reprezentowali polską historię sztuki na dorocznym amerykańskim kongresie historii sztuki CAA – College Art Association, który w tym roku odbył się w Los Angeles.

Reprezentacja młodych naukowców na kongresie historii sztuki CAA – College Art Association w Los Angeles
Reprezentacja młodych naukowców na kongresie historii sztuki CAA – College Art Association w Los Angeles

30 marca 2012

Zebranie Rady Fundacji IRSA

W dniu 30 marca 2012 odbyło się  zebranie Rady Fundacji Wspierania Kultury „IRSA”. W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Fundacji, przedstawiciel Fundatorów Maria Grabski oraz nowy prezes Zarządu Fundacji.

Minutą ciszy uczczony został zmarły 3 lutego 2012 roku prezes Rady Fundacji IRSA prof. dr hab. Andrzej Szczeklik

Rada Fundatorów wyłoniła nowego prezesa Rady Fundacji, którym został prof. dr hab. Karol Tarnowski. Nowa Rada Fundacji ukonstytuowała się w składzie:

  • KAROL TARNOWSKI, prezes Rady Fundacji
  • STANISŁAW BUCZEK, wiceprezes Rady Fundacji
  • KRYSTYNA SROCZYŃSKA-TRZEBIŃSKA – sekretarz Rady Fundacji

oraz członkowie:

  • JAN OSTROWSKI,
  • ANDRZEJ ROTTERMUND
  • DON MAURIZIO FERRANTE GONZAGA

20 czerwca 2012

Anglojęzyczne wydanie monografii Kaplicy Zygmuntowskiej autorstwa Prof. Dr. hab. Stanisława Mossakowskiego

Ukazuje się książka współfinansowana przez Fundację Wspierania Kultury IRSA: angielska edycja pierwszej pełnej monografii kaplicy Zygmuntowskiej. Wynik ponad 30-letniej pracy badawczej prof. dr Stanisława Mossakowskiego, nagrodzony nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej został opublikowany w wersji angielskiej przy współpracy z Państwowymi Zbiorami Sztuki na Wawelu.

Pierwsza pełna monografia Kaplicy Zygmuntowskiej

5 lipca 2011

Promocja książi dofinansowanej przez Fundację IRSA: monografia Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu

W siedzibie Instytutu IRSA w Krakowie odbyła się promocja angielskiej wersji monografii Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu pt.”King Sigismund Chapel at Cracow Cathedral 1515 – 1538”.

Promocja książki pt. ”King Sigismund Chapel at Cracow Cathedral 1515 – 1538”

15-20 lipca 2012

Naukowcy Polscy wysłani przez Fundacje IRSA na międzynarodowa konferencję CIHA 2012 do Norymbergii

Fundacja IRSA wysłała swoich przedstawicieli do Norymbergi na konferencję Międzynarodowego Komitetu Historii Sztuki CIHA 2012 (Comité International d’Histoire de l’Art), odbywający się co 4 lata wielki kongres historii sztuki.

Udział w kongresie wzięli:  dr Magdalena Kunińska, Agnieszka Smołucha-Sładkowska, dr  Jakub Adamski oraz prezes Zarządu Fundacji dr Józef Grabski. Zespół IRSA zaprezentował na konferencji stoisko promujące polską historię sztuki, a przede wszystkim zorganizował światową premierę angielskiej wersji monografii prof. dr Stanisława Mossakowskiego ”King Sigismund Chapel at Cracow Cathedral 1515 – 1538”

CIHA 2012 w Norymberdze (od lewej): dr Magdalena Kunińska, Agnieszka Smołucha-Sładkowska, dr Jakub Adamski, dr Józef Grabski

28 listopada 2012

Wystawa Johann Georg Pinsel w Luwrze w Paryżu, Francja

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji wzięli udział w otwarciu wystawy XVIII-wiecznego artysty lwowskiego Johanna Georga Pinsla w Muzeum Luwr w Paryżu.

Działalność artystyczna Pinsla była przedmiotem artykułu naukowego opublikowanego w ARTIBUS ET HISTORIAE nr 41, XXI, (pp. 197—216)  autorstwa prof. dr Jana Ostrowskiego pt. „A Great Baroque Master on the Outskirts of Latin Europe. Johann Georg Pinsel and the High Altar of the Church at Hodowica”.

Wystawa Johann Georg Pinsel w Paryżu

W trakcie otwarcia wystawy w Paryżu nastąpiło spotkanie przedstawicieli Fundacji IRSA z Zarządem ukraińskiej „Fundacji Podhorce” celem omówienia współpracy.

Prezes Fundacji Podhorce Oksana Kozynkewycz i dr Józef Grabski