Działalność w roku 2015

Działalność w roku 2015

25 stycznia 2015

Prof. dr Zdzisław Żygulski chce przekazać IRSIE swoją prywatną bibliotekę

W trakcie spotkania Prezesa Zarządu Fundacji Wspierania Kultury „IRSA” z prof. dr Zdzisławem Żygulskim Fundacja uzyskała potwierdzenie woli tego ważnego dla kultury polskiej historyka sztuki przekazania jego prywatnej biblioteki do dyspozycji  Instytutu IRSA oraz przekazania części księgozbioru Fundacji Wspierania Kultury „IRSA”.

12 lutego 2015

Uzyskanie dotacji od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Fundacja uzyskała dotację w wysokości 195.600 zł na dofinansowanie wydawania czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE w latach 2015-2016.

26-28 marca 2015

Delegacja IRSY na Renaissance Society of America w Berlinie

Udział delegacji Fundacji IRSA w dorocznym, 61. spotkaniu Renaissance Society of America, które odbyło się w 2015 w Berlinie.  Fundacja IRSA prezentowała na własnym stoisku publikacje wydawnictw własnych IRSA. Członkowie delegacji odbywali spotkania z dotychczasowymi autorami ublikującymi w ARTIBUS ET HISTORIAE oraz nawiązywali kontakty z potencjalnymi przyszłymi autorami. Pozyskane zostały artykuły wybitnych historyków sztuki: Colin Eisler, Paul Joannides, Marylin Aronberg Lavin. W delegacji, która się odbyła dzięki sponsorowi (Maria Grabski) brali udział: Weronika Drohobycka, Agnieszka Smołucha-Sładkowska, dr Józef Grabski, Maria Grabski.

Fundatorzy Fundacji Wspierania Kultury „IRSA” Maria Grabski i Joanna Grabski oraz Agnieszka Smołucha-Sładkowska

16–18 kwietnia 2015

Reprezentacja IRSY na konferencji „Reconsidering the Origins of Portraiture”

Udział członków Fundacji w konferencji naukowej „Reconsidering the Origins of Portraiture”. Konferencja była współorganizowana przez Instytut Historii Sztuki UJ oraz Fundację XX. Czartoryskich. Podczas konferencji Fundacja prezentowała publikacje Instytutu IRSA na własnym stoisku IRSA.

Weronika Drohobycka z Fundacji IRSA na konferencji naukowej „Reconsidering the Origins of Portraiture”

14 maja 2015

Śmierć prof. Zdzisława Żygulskiego

Z wielkim żalem przyjmujemy informację o śmierci prof. Zdzisława Żygulskiego, autora artykułów publikowanych w ARTIBUS ET HISTORIAE. Wolą Profesora biblioteka zostanie przekazana na ręce Prezesa Fundacji IRSA. Fundacja podejmuje inwentaryzację i elektroniczne katalogowanie księgozbioru. Decyzją Zarządu Fundacji IRSA część książek zostanie przekazana dla bibliotek polskich szkół i instytucji kulturalnych na Ukrainie i Białorusi.

19 maja 2015

Pogrzeb prof. dr Zdzisława Żygulskiego

Pogrzeb dobroczyńcy IRSA prof. dr Zdzisława Żygulskiego.

Prof. dr Jan Ostrowski w trakcie mowy pogrzebowej
Prof. dr Jan Ostrowski w trakcie mowy pogrzebowej

28 maja 2015

Spotkanie z Fundacją Podhorecki Zamek

Robocze spotkanie członków Fundacji z Prezesem Fundacji Podhorce Wiktorem Kusznirenko w celu omówienia propagowania w Polsce problematyki  ratowania zabytków kultury na terenie Ukrainy, szczególnie zabytków sztuki polskiej.

01 lipca 2015

Darowizna dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

Fundacja przekazała w prezencie dla biblioteki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie 10 pozycji książkowych wydawnictwa IRSA.

02 września 2015

Spotkanie z Zarządem Fundacji XX. Czartoryskich

W siedzibie IRSA odbyło się spotkanie Zarządu Fundacji XX. Czartoryskich z Zarządem Fundacji IRSA. Omówiono możliwości współpracy między obiema instytucjami.

dr Józef Grabski i dr hab. Marcin Wolski
dr Józef Grabski i dr hab. Marcin Wolski

18 września 2015

Wizyta przedstawicieli konsorcjum architektonicznego LCE International

Spotkanie robocze w siedzibie IRSA z przedstawicielami konsorcjum architektonicznego LCE International A.K. Khanem oraz Mark Keville’em, przygotowującego budowę 480 m wysokiego wieżowca-memorialu mającego upamiętnić założenie przez szejka Zajida ibn Sultan Al Nahajjan Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wieża, centrum wielofunkcjonalne, ma być gotowa w 2021 na 50-lecie założenia państwa. Funkcja Fundacji IRSA polega na konsultacjach mającego tam także powstać centrum kultury. Przewidziane jest zorganizowanie muzeum oraz sal wystaw czasowych.

02–04 października 2015

Delegacja Museum Belvedere w Wiedniu

Na zaproszenie IRSA przebywała w Krakowie delegacja Museum Belvedere w Wiedniu w celu przygotowania wystawy sztuki polskiej w Wiedniu. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorka wystawy Elisabeth Sturm, dr Józef Grabski, dyrektorka Museum Belvedere dr Agnes Husslein oraz kustosz Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Narodowego w Krakowie Urszula Kozakowska Zaucha. Z ramienia Fundacji IRSA włączył się w przygotowania tej wystawy dr Józef Grabski.

Elisabeth Sturm, dr Józef Grabski, dr Agnes Husslein, po prawej Urszula Kozakowska Zaucha
Elisabeth Sturm, dr Józef Grabski, dr Agnes Husslein, po prawej Urszula Kozakowska Zaucha

09 października 2015

Wykład poświęcony twórczości Lorenza Lotto w ramach upowszechniania zbiorów krakowskich muzeów

Fundacja IRSA włączając się w działalność upowszechniania zbiorów krakowskich muzeów wzięła udział w cyklu wykładów  poświęconych poszczególnym obiektom zgromadzonym w Muzeum Czartoryskich. W dniu 9.10.2015 dr Józef Grabski wygłosił wykład poświęcony twórczości Lorenza Lotto.

Wykład dr Grabskiego poświęcony twórczości Lorenza Lotto

6–10 listopada 2015

Publikacja The „Madonna Della Rovere”: Raphael in the Workshop of Pietro Perugino autorstwa dra Grabski

Na zaproszenie Muzeów Watykańskich prezes Fundacji dokonuje przeglądu kolekcji rodu papieskiego della Rovere. Wynikiem wizyty jest publikacja: Józef Grabski, The „Madonna Della Rovere”: Raphael in the Workshop of Pietro Perugino, Rzym 2015.

Józef Grabski, The „Madonna Della Rovere”: Raphael in the Workshop of Pietro Perugino, Rzym 2015

2015

Popularyzacja historii Polski wśród obcjokrajowców

W ramach popularyzacji historii Polski w świecie podjęto projekt przetłumaczenia i wydania w języku niemieckim i francuskim publikacji: „Królowie polscy i rodziny królewskie”, bogato ilustrowaną historię  dla młodzieży, której wydawcą będzie Fundacja IRSA.

02 grudnia 2015

Umowa współpracy z Fundacją Teresy Sahakian

Dzięki staraniom Fundacji IRSA została  podpisana umowa z Fundacją Teresy Sahakian w Warszawie o dofinansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie upowszechniania wiedzy o sztuce i kulturze z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wydania „Artibus et Historiae”.