Zarząd Fundacji

Prezes Dr. hab. JÓZEF GRABSKI

Wiceprezes Prof. dr hab. JULIUSZ A. CHROŚCICKI

Sekretarz WERONIKA GRZESIAK

© 2021 Fundacja Wspierania Kultury "IRSA"