Działalność w roku 2011

 

 • 14-16 września 2010

Konferencja naukowa „Dzieje Historii Sztuki w Europie”

Fundacja IRSA była współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Dzieje historii sztuki w Środkowej, Wschodniej i PołudniowoWschodniej Europie” w Toruniu z okazji 200-lecia pierwszego wykładu z historii sztuki na Uniwersytecie Wileńskim. Dr Józef Grabski w pierwszym dniu obrad przewodniczył pierwszej sesji „Section A”: The Genesis of Art History as a Science” oraz wygłosił odczyt pt.: The 30th Anniversary of the IRSA Institute of Art History Research.

 

 • 21 listopada 2010

Pierwsze zebranie Rady Fundacji wspólnie z Fundatorami

W dniu 21 listopada 2010 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Fundacji Wspierania Kultury „IRSA”. Z zebraniu uczestniczyli Fundatorzy oraz prezes Zarządu Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji IRSA. Od lewej:  prof. dr Andrzej Rottermund,  mec. Stanisław Buczek – wiceprezes Rady Fundacji,  prof. dr Jan Ostrowski, prof. dr Andrzej Szczeklik – prezes Rady Fundacji,  Maurizio Gonzaga, prof. dr Karol Tarnowski, mec. Krystyna Sroczyńska-Trzebińska – sekretarz Rady Fundacji

 

Wspólne zdjęcie Fundatorów i Rady Fundacji. Od lewej: Barbara Grabski – fundator, dr Józef Grabski – prezes Zarządu Fundacji,  prof. dr Andrzej Rottermund,  mec. Stanisław Buczek – wiceprezes Rady Fundacji,  prof. dr Jan Ostrowski, Maria Grabski – fundator,  prof. dr Andrzej Szczeklik – prezes Rady Fundacji,  Maurizio Gonzaga, prof. dr Karol Tarnowski, mec. Krystyna Sroczyńska-Trzebińska – sekretarz Rady Fundacji, Joanna Grabski – fundator

 

 • 9 kwietnia 2011

Wizyta w Wilnie

Dyrektor Fundacji IRSA dr Józef Grabski został zaproszony przez ministra kultury Litwy Arūnasa Gelūnasa na uroczystości inauguracji Roku M. K. Čiurlionisa (1875-1911). Po koncercie w wykonaniu byłego prezydenta Litwy Vytautasa Landsbergisa został przyjęty przez Panią Prezydent Republiki Litwy Dalię Grybauskaitė. W czasie spotkania z Ministrem Kultury Litwy i Panią Prezydent omówiona została możliwa współpraca Fundacji IRSA z Uniwersytetem w Kownie mająca na celu udokumentowanie architektury stylu „art deco” i wpływów Bauhausu na założenie urbanistyczne Kowna jako stolicy Litwy w latach Międzywojnia do 1940 roku.

 

 • 20-30 czerwca 2011

Plenery Krzemienieckie

Przy współudziale organizacyjnym i finansowym Fundacji IRSA, wskrzeszono Plenery Krzemienieckie na Ukrainie, które w latach 30. ubiegłego wieku odbywały się rokrocznie. Ze strony polskiej udział wzięli: Roman Banaszewski, Ryszard Rogala i inni. Ze strony ukraińskiej między innymi: Anatoli Martyniuk, Oleg Denysenko, Wolodymyr Lobun, Dmytro Stecko, Oleksandr Noga oraz Narodowy Artysta Ukrainy Iwan Marczuk.

 

 • 25 czerwca 2011

Konferencja naukowa na Ukrainie „Plenery Krzemienieckie w latach 30. XX wieku – tradycja, współczesność, perspektywy”

W Krzemieńcu na Ukrainie odbyła się zorganizowana przez Fundację IRSA konferencja naukowa poświęcona spuściźnie plenerów Krzemienieckich. Referaty wygłosili: Józef Grabski, Waldemar Odorowski, Volodymyr Sobchuk, Urszula Kozakowska-Zaucha, Oleksandr Noga, Stefania KrzysztofowiczKozakowska, Janusz Antos, Jacek Cybis,Tomasz Gryglewicz, Jolanta Sheybal (w imieniu Aleksandry Sheybal-Rostek), Stanisław Rodziński, Helena Haśkiewicz, Aleksandra Panfilova, Andrij Klimaszewski oraz Bogusław Krasnowolski.

 

 • 1 lipca 2011

Współpraca Fundacji Wspierania Kultury IRSA z Fundacją Leonida Kuczmy „Ukraina”

W siedzibie Prezydenckiej Fundacji Leonida Kuczmy „Ukraina” w Kijowie odbyło się spotkanie, w trakcie którego prowadzono rozmowy dotyczące współpracy z Fundacją Wspierania Kultury IRSA. W rozmowach brali udział były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma – Prezes Fundacji „Ukraina”, Tatiana Melnyk – wiceprezes Fundacji „Ukraina” oraz Prezes Fundacji Wspierania Kultury „IRSA” dr Józef Grabski.

 

 • 5 lipca 2011

Spotkanie z ministrem kultury Ukrainy, panem Michailo Kulyniakiem

Na zaproszenie Ministra Kultury Ukrainy, pana Michailo Kulyniaka, odbyło się spotkanie poświęcone możliwościom współpracy pomiędzy Fundacją Wspierania Kultury IRSA i Ministerstwem Kultury Ukrainy.

Zaproszenie było wynikiem udanej konferencji naukowej w Krzemieńcu, na którą przyjechali przedstawiciele ukraińskich instytucji naukowych i kulturalnych z Kijowa. W części roboczej spotkania dotyczącej dalszych możliwości współpracy polsko-ukraińskiej, a w szczególności organizowania wspólnych plenerów malarskich udział wzięli: wiceminister Kultury Ukrainy Timofiej Kochan, Ludowa Artystka Ukrainy Oksana Biłozir oraz dr Józef Grabski.

 

 • 27 września 2011

Wizyta u Czesława Okińczyca w Wilnie

W trakcie roboczej wizyty w Wilnie prezes Zarządu Fundacji IRSA złożył wizytę u ambasadora Czesława Okińczyca, adwokata, Sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RL, doradcy premiera RL, sympatyka Instytutu IRSA. Rozmowy dotyczyły zaangażowania Fundacji IRSA w opracowanie architektury XIX i XX wiecznej będącej wspólnym dziedzictwem kulturowym.

 

 • 28 września 2011

Wizyta w Wileńskim Radiu „ Znad Wilii”

Wizyta w Radiu „Znad Wilii” prof. dr Andrzeja Rottermunda i dr Józefa Grabskiego. Wywiad w radiu dotyczył problemów odbudowy i wykończenia Zamku Wielkich książąt Litewskich w Wilnie. Prof. dr Andrzej Rottermund, członek Rady „Fundacji IRSA” dzielił się ze słuchaczami doświadczeniami z odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

W wileńskim radiu „Znad Wilii”

Dyrektor Fundacji IRSA dr Józef Grabski i Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Andrzej Rottermund w wileńskim radiu „Znad Wilii”.

 

 • 28 września 2011

Spotkanie z kanclerzem rządu litewskiego Deividasem Matulionisem

Wizyta u kanclerza rządu Litwy Deividasa Matulionisa w związku z wymianą doświadczeń polsko-litewskich przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Zamku Wielkich Książąt Litewskich, budowanego przez królów polskich, będących jednocześnie Wielkimi Książętami Litewskimi.

 

 • 12 – 16 października 2011

Międzynarodow Targi Książki 2011, Frankfurt nad Menem

Instytut Badań nad Sztuką IRSA brał udział w międzynarodowych targach książki we Frankfurcie nad Menem, skupiających wydawców, księgarzy, agentów i autorów z ponad 6500 firm, i przeszło 100 krajów świata. Prezentowane było także czasopismo ARTIBUS ET HISTORIAE współfinansowane przez Fundację IRSA.

 

 • 3 listopada 2011

Konferencja w Kazaniu

Z okazji 130-lecia urodzin artysty Mikołaja I. Fechina odbyła się na Kremlu w Kazaniu konferencja naukowa „The Second Kazan Art History Readings” poświęcona tematyce związanej z twórczością artysty zorganizowana przez Uniwersytet Kazański i Muzeum Sztuki. Prezes Zarządu Fundacji IRSA dr Józef Grabski, wygłosił na zaproszenie organizatorów odczyt pt. „Through Practice, Observation of Nature and the Old Masters to Perfection. The Sources of Inspiration of Nicolai I. Fechin (1881-1955)”.

„Through Practice, Observation of Nature and the Old Masters to Perfection. The Sources of Inspiration of Nicolai I. Fechin (1881-1955)”

 • 30 listopada 2011

Współpraca z naukowcami Chińskimi

Na zaproszenie Fundacji IRSA, w ramach wieloletniej już współpracy z naukowcami z Chin, siedzibę Instytutu Badań nad Sztuką IRSA odwiedzili chińscy historycy sztuki, przygotowujący artykuł o sztuce chińskiej do czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE.

Sun Zhongli – wicedyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie, dr Józef Grabski, prof. Pan Yaochang – Shanghai University, prof. Li Chao – College of Fine Arts Shanghai University

W wyniku kontaktów Instytutu Badań nad Sztuką IRSA i Uniwersytetu w Szanghaju doktorantka profesora Pan Yaochanga, pani Chen Shujun, podjęła się badań nad sztuką polskiego plakatu filmowego. W wyniku wspólnych starań pani Chen Shujun uzyskała w Polsce dwuletnie stypendium naukowe na przeprowadzenie badań i przygotowanie doktoratu. Uprzednio zorganizowała w Szanghaju dużą wystawę polskiej szkoły plakatu. Wystawa ta objechała kilka dużych miast uniwersyteckich w Chinach, przyczyniając się do pokazania wybitnych osiągnięć artystów polskich w dziedzinie plakatu.

 

 • 10 grudnia 2011

Założyciele Florenckiej „Fondazione Romualdo del Bianco” z wizytą u IRSY

W siedzibie IRSA w Krakowie odbyło się spotkanie założycieli „Fondazione Romualdo Del Bianco – Paolo Del Bianco oraz Giovanny Diani Del Bianco z założycielami „Fundacji IRSA” Marią Grabski i dr Józefem Grabskim. Kontakty z małżeństwem Del Bianco sięgają wiele lat wstecz, zaczęły sie na płaszczyźnie kontaktów florenckiego Rotary Club Brunelleschi, którego prezesem była Giovanna Diani Del Bianco, Rotary Club Firenze Est, którego działaczem jest Paolo Del Bianco z klubem krakowskim Rotary Club Kraków, którego członkiem jest dr Grabski.

W trakcie wizyty włoskich gości omawiano dotychczasowe kontakty obu fundacji oraz wspólne projektu „Fundacji IRSA” z „Fondazione Romualdo Del Bianco”.

 

 • 16 grudnia 2011

Wizyta gosci z Lwowskiej Galerii Sztuki oraz Fundacji „Zamek w Podhorcach”

W krakowskiej siedzibie IRSA rewizytę złożyła dyrektor Pałacu Potockich we Lwowie, oddziału Lwowskiej Galerii Sztuki Oksana Kozinkiewicz oraz Wiktor Kusznirenko, prezes Fundacji „Zamek w Podhorcach” również mieszczącej się w Pałacu Potockich.

Józef Grabski został zaproszony i przyjęty do rady Podhoreckiej Fundacji, w której zasiada już trzech Polaków: reżyser Jerzy Hoffman, były prezydent Aleksander Kwaśniewski i aktor Daniel Olbrychski.

W trakcie spotkania omawiano rezultaty dotychczasowej współpracy „Fundacji IRSA” z partnerami z Ukrainy (plener w Krzemieńcu 2011, konferencja naukowa „Plenery Krzemienieckie w latach 30-tych XX wieku” 25.06.2011) oraz uzgadniano perspektywy współpracy w najbliższej przyszłości.