Działalność w roku 2018

 • 2018

Publikacja ARTIBUS ET HISTORIAE

W roku 2018 Fundacja IRSA wydała dwa numery czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE:

 • nr 77, XXXIX, ukazał się czerwcu 2018
 • nr 78, XXXIX, ukazał się w grudniu 2018

ARTIBUS ET HISTORIAE numery 77 i 78

Egzemplarze obu tegorocznych numerów ARTIBUS ET HISTORIAE, tj. 77/2018 i 78/2018, zostały nieodpłatnie przekazane licznym bibliotekom instytucji kultury, m.in. Bibliotece im. prof. Lecha Kalinowskiego Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, bibliotece Instytutu Sztuki KUL, bibliotece Lwowskiej Galerii Sztuki, i in.

 • 9 stycznia

Dar dla Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fundacja IRSA ofiarowała do zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zespół fotografii, stanowiących materiał ilustracyjny do książki wybitnego polskiego historyka sztuki, przez wiele lat związanego z Instytutem Historii Sztuki UJ, prof. Piotra Krakowskiego Sztuka Trzeciej Rzeszy, wydanej przez Wydawnictwo IRSA w 1992 roku.

 • 20 stycznia

Dar od Museum Belvedere w Wiedniu

Biblioteka Fundacji IRSA wzbogaciła się o dar książkowy 20 wydawnictw wiedeńskiego Museum Belvedere.

 • 15 lutego

Wizyta Jadwigi Kukułczanki w siedzibie Fundacji IRSA

Fundację IRSA odwiedziła osiadła w Paryżu pisarka, autorka scenariuszy filmowych i znakomita tłumaczka literatury polskiej na język francuski (W. Gombrowicz, Witkacy, Z. Nałkowska, J. Szaniawski etc), oraz francuskiej na język polski (J. Anouilh, S. Beckett, G. Feydeau, H. de Montherlant) – Jadwiga Kukułczanka (Koukou Chanska). Pisarka zdeponowała w Instytucie IRSA własną kolekcję dzieł Jana Sawki oraz rysunków Igora Mitoraja do sztuki teatralnej L’âne qui joue de la lyre (1975), którą przygotowywał do sfilmowania Wojciech Has tuż przed swą śmiercią.
Pisarka zobowiązała się do daru finansowego na rzecz Fundacji IRSA w zamian za wydanie książkowe swojej sztuki teatralnej z ilustracjami Jana Sawki wraz z esejem prof. Tadeusza Lubelskiego dotyczącym zaangażowania Wojciecha Hasa w przygotowanie wersji filmowej.

 • 20 lutego

Przygotowania do publikacji książki o Jerzym Tchórzewskim

W porozumieniu z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Krzysztofem Tchórzewskim, synem artysty Jerzego Tchórzewskiego podjęto decyzję o wydaniu przez Fundację IRSA publikacji poświęconej twórczości artysty, mającej poprzedzić wystawę monograficzną Jerzego Tchórzewskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 • 24 lutego

Wystawa poświęcona Wenecji

Prezes Fundacji IRSA dr Józef Grabski wziął udział w posiedzeniu Rady Lwowskiej Galerii Sztuki oraz otwarciu w lwowskim Pałacu Potockich wystawy dzieł sztuki pt. “Wenecja – stan duszy”, do której koncepcji przyczynił się dr Józef Grabski.

 • 2 marca

Spotkanie z dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie

W siedzibie Fundacji IRSA odbyło się spotkanie z dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr hab. Wojciechem Fałkowskim w celu omówienia możliwości sprowadzenia do Polski jednego z pierwszych obrazów Bernarda Bellotta zw. Canaletto z serii widoków Rzymu namalowanych na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Zamku Ujazdowskiego w Warszawie – „Widok Kapitolu z kościołem Santa Maria in Aracoeli” (1768).

Spotkanie przedstawicieli Fundacji IRSA z dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie

 • 8 marca

Podróż do Londynu

Podróż dr Józefa Grabskiego do Londynu w związku z pertraktacjami w sprawie pozyskania obrazu Bernardo Bellotto „Widok Kapitolu z kościołem Santa Maria in Aracoeli” (1768) dla Zamku Królewskiego w Warszawie.

 • maj

Ukończenie tłumaczenia książki autorstwa Rachel Wischnitzer

Renata Stein (Nowy Jork) ukończyła tłumaczenie książki Rachel Bernstein-Wischnitzer “Symbole und Gestalten der jüdischen Kunst” z języka niemieckiego na język angielski. Fundacja IRSA podjęła decyzję o publikacji tej książki w oparciu o dotację Fundacji Tadeusza Taubego (Taube Philanthropies, Taube Foundation for Jewish Life and Culture, Los Angeles).

 • 15 maja

Promocja habilitacyjna prezesa Fundacji IRSA dr Józefa Grabskiego

Na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się  promocja habilitacyjna prezesa Fundacji IRSA dr Józefa Grabskiego. Uroczystości w auli Collegium Maius przewodniczył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, laudację wygłosił prof. dr hab. Marcin Fabiański.

 • czerwiec

Andrew John Martin członkiem Rady Naukowej ARTIBUS ET HISTORIAE

W związku ze śmiercią 23.04.2018 członka Rady Naukowej ARTIBUS ET HISTORIAE, Everetta Fahy’ego do Rady zaproszony został znawca sztuki włoskiego renesansu Andrew John Martin, Monachium. Everett Fahy, zaprzyjaźniony z naszą instytucją od początku istnienia IRSA był w latach 1973–1986 dyrektorem The Frick Collection w Nowym Jorku, a po odejściu na emeryturę prof. Johna Pope-Hennessy’ego w roku 1986, został mianowany kustoszem działu malarstwa europejskiego w Metropolitan Museum w Nowym Jorku.

Dr Andrew John Martin, nowy członek Komitetu Naukowego ARTIBUS ET HISTORIAE z prezesem Fundacji IRSA w Muzeum Prado w Madrycie podczas konferencji naukowej „Lorenzo Lotto. Portrety”, 24.09.2018

 • czerwiec – lipiec

Pozyskanie obrazu Bernarda Bellotta do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie

W czerwcu i lipcu 2018 prezes Fundacji IRSA dr hab. Józef Grabski wraz z dyr. Zamku Warszawskiego prof. dr hab. Wojciechem Fałkowskim i członkiem Rady Fundacji IRSA prof. dr hab. Andrzejem Rottermundem zaangażowany był w negocjacje w sprawie pozyskania dla Polski obrazu Bernarda Bellotta „Widok Kapitolu z kościołem Santa Maria in Aracoeli”, wykonanego na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obraz nabyto ze specjalnego funduszu przyznanego przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz dzięki dofinansowaniu przez Fundację Teresy Sahakian.

Obraz Bernarda Bellotta Widok Kapitolu z kościołem Santa Maria in Aracoeli, wykonany na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1768 roku, po 200 latach powrócił do Zamku Królewskiego w Warszawie

 • 25 października

Wizyta Achille Bonoto Olivy w siedzibie IRSA

Siedzibę IRSA odwiedził Achille Bonito Oliva, autor kultowej książki “L’Ideologia del tradittore”, wydanej przez wydawnictwo IRSA w tłumaczeniu Mateusza Salwy jako “Ideologia zdrajcy. Sztuka, maniera, manieryzm” (Kraków 2017).

Wizyta Achille Bonito Olivy, autora wydanej przez IRSA książki Ideologia zdrajcy. Sztuka, maniera, manieryzm

 • 9 grudnia

Spotkanie z Jacquesem Taminiaux 

W związku z przygotowywaną publikacją poświęconą twórczości Jerzego Tchórzewskiego i zbieraniem dokumentacji o artyście, prezes Fundacji IRSA odwiedził autora jednego z tekstów o Jerzym Tchórzewskim, wybitnego filozofa Jacques’a Taminiaux, od lat 50-tych zaprzyjaźnionego z licznymi polskimi artystami.

Prof. Jacques Taminiaux na tle obrazu ofiarowanego mu w roku 1960 przez zaprzyjaźnionego z nim Jerzego Tchórzewskiego

 • 14 grudnia

Wręczenie Nagrody Specjalnej im. Mariana Sokołowskiego

Fundacja IRSA ufundowała Nagrodę Specjalną im. Mariana Sokołowskiego w wysokości 2000 PLN dla autora najlepszej pracy magisterskiej napisanej na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2017/2018. Laureatem Nagrody został mgr Piotr Józef Janowski za pracę pt. “Pałac królewski w Łobzowie w okresie nowożytnym. Architektura, funkcje dworskie i gospodarcze”. Praca została napisana w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod opieką prof. dr hab. Kazimierza Kuczmana.

Wręczenie Nagrody Specjalnej im. Mariana Sokołowskiego od Fundacji IRSA