Działalność w roku 2017

 • 2017

Publikacja ARTIBUS ET HISTORIAE

W roku 2017 Fundacja IRSA wydała dwa numery czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE:

 •  nr 75, XXXVIII, ukazał się czerwcu 2017
 •  nr 76, XXXVIII, ukazał się w grudniu 2017

ARTIBUS ET HISTORIAE numery 75 i 76

Egzemplarze obu tegorocznych numerów, tj. 75/2017 i 76/2017, ARTIBUS ET HISTORIAE zostały nieodpłatnie przekazane licznym bibliotekom instytucji kultury, m.in. Bibliotece im. prof. Lecha Kalinowskiego Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, bibliotece Instytutu Sztuki KUL, bibliotece Lwowskiej Galerii Sztuki etc.

 • 2017

Skatalogowanie Biblioteki Fundacji IRSA im. prof. dr hab. Zdzisława Żygulskiego jun.

Uporządkowano i skatalogowano Bibliotekę Fundacji IRSA im. prof. dr hab. Zdzisława Żygulskiego jun. Na gromadzenie oraz czytelnię biblioteczną pozyskany został odrębny lokal w tym samym budynku, w którym mieści się Fundacja IRSA.
Pozyskany księgozbiór pochodzący ze spuścizny po prof. dr hab. Zdzisławie Żygulskim jun. będzie udostępniany przez Fundację IRSA zainteresowanym badaczom. Należy podkreślić, że biblioteka ta posiada wiele rzadkich i cennych pozycji, w szczególności z zakresu tematyki związanej z barwą i bronią.

 • 14-19 lutego

Delegacja IRSA na kongresie College Art Association w Nowym Jorku

Udział członków Fundacji IRSA w 106. dorocznym międzynarodowym kongresie stowarzyszenia historyków sztuki College Art Association w Nowym Jorku. Na organizowanych w ramach kongresu targach książki uczeni, artyści i pasjonaci sztuki mogli zapoznać się z publikacjami wydawnictwa IRSA, prezentowanymi na osobnym stoisku. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwłaszcza czasopismo Artibus et Historiae oraz książki dotyczące sztuki współczesnej, renesansu polskiego oraz zbiór esejów dr Józefa Grabskiego. Wydawnictwo reprezentowały redaktorki: Agnieszka Smołucha-Sładkowska i Weronika Drohobycka-Grzesiak.

Prezes Zarządu Fundacji IRSA dr Józef Grabski przy stoisku wydawnictwa IRSA

 • 20 lutego – 1 marca

Spotkanie w The Getty Research Institute w Los Angeles

Prezes Zarządu Fundacji IRSA dr Józef Grabski i Fundator Maria Grabski uczestniczyli w spotkaniach z dyrektorem The Getty Research Institute prof. Thomasem W. Gaehtgensem w Los Angeles. W wyniku tego spotkania dr Józef Grabski został mianowany konsultantem w procesie rekrutacyjnym dla kandydatów z Polski, ubiegających się o stypendia i granty z The Getty Research Institute.

Spotkanie w siedzibie Taube Philantropies w Belmoncie

Fundator Fundacji IRSA Maria Grabski wraz z prezesem Fundacji dr Józefem Grabskim spotkali się w siedzibie amerykańskiej fundacji Taube Philanthropies z jej założycielem i prezesem Thaddeusem N. Taubem w Belmoncie (Kalifornia). Celem spotkania było nawiązanie współpracy między fundacjami dla realizacji projektów wydawniczych w zakresie kultury i sztuki, jak np. ponowne wydanie unikatowej książki Rachel Wischnitzer o symbolice w sztuce żydowskiej, wydanej w Berlinie w 1935 roku. Nakład tej fundamentalnej pracy został zniszczony przez hitlerowskich nazistów prawie w całości. Angielskie wydanie przygotowane będzie przez Instytut IRSA w oparciu o uratowany egzemplarz autorski.

 • 7 kwietnia

Plener polskich akwarelistów w Chinach

W oparciu o umowę o współpracy między Organizacją Wielkiego Muru Chińskiego i Fundacją IRSA przygotowywany jest plener polskich artystów w Chinach. Do współpracy w zorganizowaniu polsko-chińskiego pleneru Fundacja IRSA zaprosiła Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich (S.A.P.). W siedzibie IRSA w Krakowie odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli S.A.P. w czasie którego prezesi obu instytucji – Ryszard Rogala (S.A.P.) i dr Józef Grabski (IRSA) podjęli wstępne ustalenia dotyczące przyszłych plenerów w Chinach.

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich (S.A.P) na czele z jego prezesem Ryszardem Rogalą i członków Organizacji Wielkiego Muru Chińskiego z jej dyrektorem generalnym Han Guo Wei w siedzibie IRSA

 • 2 czerwca

Przekazanie książek Bibliotece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II

Fundacja IRSA przekazała nieodpłatnie 154 książki, dotyczące tematyki z historii sztuki polskiej i powszechnej Bibliotece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II.

 • Przekazanie książek Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej

Fundacja przekazała duży księgozbiór związany z tematyką kresową dla Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej. W ten sposób nawiązano współpracę z tą instytucją kultury.

 • czerwiec

Publikacja książki Achille Bonito Olivy “Ideologia zdrajcy. Sztuka, maniera, manieryzm”

Nakładem wydawnictwa IRSA ukazało się współfinansowane przez Fundację IRSA polskie tłumaczenie kultowej książki “L’Ideologia del tradittore” autorstwa włoskiego historyka i krytyka sztuki Achille Bonito Olivy zatytułowane “Ideologia zdrajcy. Sztuka, maniera, manieryzm”. Książkę przetłumaczył Mateusz Salwa.

Achille Bonito Oliva  z  polską wersją  książki  L’Ideologia del tradittore,  wydaną przez wydawnictwo IRSA  jako Ideologia zdrajcy. Sztuka, maniera, manieryzm, Kraków 2017

 • 6 lipca

Wystawa poświęcona Janowi III Sobieskiemu

Przedstawiciele Fundacji IRSA byli obecni na otwarciu międzynarodowej wystawy “Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu” w Winterpalais, Muzeum Belvedere w Wiedniu.

 • wrzesień

Film “Jerzy Tchórzewski. Świadectwo czasu”

Fundacja IRSA wyprodukowała film “Jerzy Tchórzewski. Świadectwo czasu”, poświęcony twórczości Jerzego Tchórzewskiego, zrealizowany przy współpracy z synem artysty, reżyserem Krzysztofem Tchórzewskim oraz Filmoteką Narodową. Film był dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury.

 • 5 października

Zebranie Rady Nadzorczej Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki

We Lwowie odbyło się zebranie Rady Nadzorczej Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, w czasie którego dr Józef Grabski referował możliwości współpracy z Fundacją IRSA w zakresie organizowania wystaw, jak również wspólnych wydawnictw.

Dr Józef Grabski podczas zebrania Rady Nadzorczej Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki

 • 6 października

Wystawa poświęcona Muzeum Książąt Lubomirskich

Otwarcie wystawy “Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia” w Lwowskiej Narodowej Galerii Obrazów.

Dr Józef Grabski i konsul generalny RP dr Rafał Wolski oraz dyr. Lwowskiej Narodowej Galerii Obrazów Taras Wozniak

 • 9 października

Wizyta członków The Getty Research Institute i The Getty Foundation

Odwiedziny członków Getty Institute i Getty Foundation z Los Angeles.
Siedzibę IRSA przy Placu Matejki 7 odwiedził prof. Thomas Gaehtgens, dyrektor Getty Research Center. Towarzyszyły mu Elizabeth Mansfield oraz Joan Weinstein. Wizyta dotyczyła możliwości stypendialnych dla młodych historyków sztuki z Polski, jak też wsparcia finansowego dla czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE.

 • 12 listopada

Konferencja upamiętniająca Vittoria Cini

W siedzibie Fondazione Cini odbyło się komemoratywne spotkanie i konferencja pt. “Lo specchio del gusto. Vittorio Cini e il collezionismo d’arte antica nel Novecento”, upamiętniające założyciela fundacji Vittorio Cini. W trakcie konferencji dyrektor Instytutu Sztuki Fundacji Cini Luca Massimo Barbero zaprosił Instytut IRSA do odbycia konferencji z okazji 40-lecia powstania w Wenecji Instytutu IRSA w siedzibie Fundacji Cini na wyspie San Giorgio Maggiore.

Spotkanie i konferencja Lo specchio del gusto. Vittorio Cini e il collezionismo  d’arte antica nel Novecento

 • 15 listopada

Spotkanie z prezesem Fondazione Benetton Studi Ricerche

Na zaproszenie Fondazione Benetton Studi Ricerche w siedzibie Fundacji Benetton w Treviso odbyło się spotkanie prezesa Zarządu Fundacji IRSA dr. Józefa Grabskiego z prezesem i założycielem Fondazione Benetton Luciano Benettonem oraz członkami komitetu doradczego na czele z profesorem Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji Lionello Puppi.

 • Wręczenie Nagrody Specjalnej im. Mariana Sokołowskiego

Fundacja IRSA ufundowała Nagrodę Specjalną im. Mariana Sokołowskiego w wysokości 1500.- PLN dla najlepszej pracy magisterskiej napisanej na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2016/2017. Laureatem Nagrody został mgr Mirosław Płonka, autor pracy napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Krasnego pt. „Finis theatri sacri? Wpływ reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na parateatralne elementy kulturowe dziedzictwa Kościoła Katolickiego”.

Wręczenie Nagrody Specjalnej im. Mariana Sokołowskiego od Fundacji IRSA