O nas

Celem Fundacji IRSA, działającej przy Instytucie IRSA, jest szeroko rozumiane wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej, naukowej i badawczej oraz wspieranie działalności wydawniczej (w szczególności czasopisma poświęconego historii sztuki pod tytułem ARTIBUS ET HISTORIAE), a także wzbogacanie zbiorów bibliotek naukowych i uniwersyteckich, instytucji badawczych i muzealnych, zwłaszcza o wyżej wymienione czasopismo.

Ważnym celem Fundacji jest organizowanie sympozjów i konferencji oraz nawiązywanie i wspieranie międzynarodowych kontaktów naukowych w zakresie kultury i sztuki.

W roku 2016 Fundacji IRSA został przyznany status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że istnieje możliwość przekazania Fundacji 1 % podatku dochodowego.

NR KRS: 0000376329

 

Konta bankowe:

PEKAO S.A. O/Krakow

IBAN: PL 73 1240 4650 1111 0010 7758 5043 (PLN)

IBAN: PL 53 1240 4650 1787 0010 7758 5359 (USD)

IBAN: PL 40 1240 4650 1978 0010 7758 5258 (EUR)

SWIFT: PKO PPLPW

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki